Welom bij de stichting Vrienden van de Vrije school de Kempen

Onze stichting heeft als doel:


het verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed van Dr. Rudolf Steiner, zoals dit onder andere gestalte krijgt op vrije scholen en kinderdagcentra op antroposofische basis en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Bekijk op deze website hoe je bij kan dragen aan dit doel.